دانلود مقاله آشنایی با ADPCM

در كشور هایی مانند ایران كه گسترش شبكه تلفنی را از طریق دیجیتالی كردن شبكه دنبال می كنند، استفاده از تكنیكی كه ظرفیت انتقال شبكه […]

ادامه مطلب »