فیلم آموزشی درس دینامیک

درس دینامیک یکی از مهم ترین درس های مهندسی مکانیک می باشد. این درس تنها درس 4 واحدی رشته مهندسی مکانیک بوده و به بررسی […]

ادامه مطلب »