آشنایی با مراحل ساخت پل Carquinez Strait

خیابان Carquinez در حدود 20 مایلی شرق سانفرانسیسکو و در میان رودخانه ساکرامنتو در خلیج سانفرانسیسکو قرار دارد . این خیابان در حال حاضر بوسیله […]

ادامه مطلب »