محصولات آموزشی فروشگاه مهندس یار در زمینه مهندسی برق

(مالتی مدیا، 100 درصد به زبان فارسی):

مهندسی برق

******** ورود به قسمت مهندسی برق و الکترونیک فروشگاه مهندس یار ********

محصولات آموزشی فروشگاه مهندس یار در زمینه مهندسی مکانیک 

(مالتی مدیا، 100 درصد به زبان فارسی):

مهندسی مکانیک 

******** ورود به قسمت مهندسی مکانیک فروشگاه مهندس یار ********

 

 
 

بسته طلایی متلب سیمولینک 2017

آموزش متلب کنترل فازی شبکه عصبی
تاکنون چندین مجموعه آموزش متلب در فروشگاه مهندس یار منتشر شده است که هر یک بخش هایی از این نرم افزار قدرتمند را پوشش می دهد. در این بخش قصد داریم مجموعه کامل این آموزش ها به همراه آپدیت جدید مباحث مقدماتی متلب در ورژن 2017 را همراه با نسخه کامل نرم افزار Matlab 2017 در یک مجموعه با قیمت استثنایی ارائه نماییم.
مدت زمان بسته طلایی متلب سیمولینک 2017 شامل 25 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی شامل آموزش جامع matlab و simulink ویژه رشته های مهندسی، کنترل مهندسی برق، کنترل مهندسی مکانیک، فازی، شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک در متلب، تولباکس هایSimElectronics  SimMechanics و SimHydraulics ، پردازش صوت و تصویر، پردازش سیگنال در Matlab، و مدارهای منطقی میگردد.
تالیف مباحث این مجموعه آموزشی توسط تیم مولفان شرکت مهندس یار انجام پذیرفته است. در ادامه می توانید ضمن مشاهده نمونه هایی از فیلم های آموزشی، عناوین کامل سرفصل ها را نیز بررسی نمایید:

*** دانلود نمونه آموزشی اول ***
*** دانلود نمونه آموزشی دوم ***
*** دانلود نمونه آموزشی سوم ***
*** دانلود نمونه آموزشی چهارم ***

فصل اول: آموزش متلب 2017 شامل مباحث مقدماتی و شروع به کار:
آشنایی با محیط matlab ،help ،demo
عملگر های ریاضی
تعیین فرمت نمایش

کار با توابع پیش ساخته در matlab
اعداد مختلط
ترتیب الویت عملگر ها
معرفی آرایه ها و عملیات ریاضی بر آن ها
دستورات ones ، zeros ، eye
ایجاد ماتریس جادویی
عملگر ترانهاده

دستور diag
محاسبه دترمینان
حل سه معادله سه مجهول با استفاده از آرایه ها
ایجاد اعداد تصادفی
رسم منحنی دو بعدی در matlab
رسم چند منحنی در یک شکل hold on

رسم چند شکل در یک صفحه subplot
شکل های با محور های لگاریتمی

هیستوگرام ها
قطبی ها
رسم منحنی سه بعدی

رسم منحنی 2.5 بعدی
دستور view، contor
تعریف تابع ، کار کردن با دستورات collect ، expand ، factor

محاسبه مشتق، حد
مجموع ، انتگرال
محاسبه سری تیلور

حل معادلات مشتقی
تبدیل لاپلاس
تبدیل فوریه و تبدیل z
برازش منحنی
درون یابی

کار با دستور fzero

برنامه نویسی در mfile function.
کنترل جریان محاسبات if ، for ، while ، switch ، break.
ارتباط نرم افزار متلب با نرم افزار های دیگر: word ،exel ، ایجاد فایل pdf .

فصل دوم: آموزش سیمولینک

ایجاد یک موج سینوسی همراه با مشتق و انتگرال در محیط سیمولینک

ایجاد یک موج متناوب در محیط سیمولینک

رسم تابع چند جمله ای

ایجاد زیر سیستم

مثال: ایجاد سیگنال سینوسی میرا

حل معادلات و دستگاه معادلات ( حل معادله خطی درجه 3 )

حل معادله غیر خطی

حل دو معادله دو مجهول

ایجاد mask ( محاسبه زمان سقوط یک جرم بر روی سطح شیب دار)

مدل نمودن یک سیستم جرم فنر با دو درجه آزادی

آشنایی با look up table ( مدل نمودن یک فنر ساده )

look up table 2-D

اعداد مختلط در سیمولینک (جمع دو عدد مختلط )

فصل سوم: مدار منطقی در سیمولینک (OR,AND,NOT)

حل مثال مدار منطقی

حل مسئله با گیت XOR

شمارنده جانسون 4 بیتی

ساختار full adder

زیر سیستم کنترلی if

حلقه for  در سیمولینک

حلقه while

حلقه switch

رابطه mfile و سیمولینک

آموزش متلب مهندسی برق

فصل چهارم: آموزش تولباکس SimElectronics :

جعبه ابزار simelectronics ، مدل کردن موج مثلثی

مدل کردن یک موتور DC

حلگر های سیمولینک

فصل پنجم: آموزش مبحث فازی در Matlab:

معرفی توابع عضویت

کار با محیط گرافیکی فازی fuzzy GUI ، Rule Viewer

بررسی پروژه ارتباط حقوق با مالیات و پیاده سازی آن در محیط سیمولینک

بررسی پروژه حقوق ، مالیات و تعداد افراد خانوار پیاده سازی آن با قواعد اگر و آنگاه فازی و ایجاد آن در محیط سیمولینک

بررسی پروژه کنترل سطح مایع داخل مخزن در محیط فازی و سیمولینک

بررسی پروژه پاندول معکوس در محیط فازی و سیمولینک

فصل ششم: کنترل مهندسی برق در متلب

تعریف سیستم در فضای حالت ، روش معمول برای سیستم پیوسته (tf)

تبدیل سیستم پیوسته به گسسته و بر عکس

سیستم دارای تاخیر

بررسی مشخصه های مختلف سیستم

عملیات ریاضی بر روی سیستم های پیوسته و گسسته

دریافت اطلاعات سیستم و ویرایش آنها

انواع پاسخ سیستم ها

کار با محیط LTI Viewer

انواع دیاگرام سیستم ها (بود ، نیکولز ، نایکویست ،…)

کار با help و بررسی چند دستور کنترلی :lsim و gensig .

کار با محیط گرافیکی PID Tuner و pidtool

کار با محیط گرافیکی SISO Tool

طراحی کنترل کننده و پیاده سازی آن در سیمولینک

کار با محیط گرافیکی MPC

آموزش matlab مهندسی برق

فصل هفتم: پردازش سیگنال

مروری بر فیلتر کردن سیستم های خطی و تبدیلات

طراحی و پیاده سازی فیلتر ها

توابع موجود برای فیلتر کردن
(پیاده سازی بانک فیلتر چند نرخی ، پیاده سازی فیلتر غیر علی با فاز صفر )

پیاده سازی در حوزه فرکانس fft ، ifft

پاسخ فرکانسی و پاسخ ضربه

تحلیل صفر و قطب (zplane)

مدل های سیستم های خطی
(تابع تبدیل ، فرم صفر و قطب ، بسط به کسر های جزئی  یا فرم باقی مانده )

فرمت های تبدیل های توابع به هم
تابع تبدیل گسسته

بررسی فیلتر های کلاسیک، فیلتر باترورث

چبی شف، الیپتیک

طراحی فیلتر IIR

طراحی مستقیم فیلتر IIR

معادلات یول واکر ، فیلتر باترورث تعمیم یافته

طراحی فیلتر های FIR ، فیلتر های با فاز خطی

طراحی فیلتر های FIR چند باندی

طراحی فیلتر های FIR چند باندی با باند گذر

فیلتر های غیر متقارن (مبدل هیلبرت )

مشتق گیر ها

طراحی فیلتر FIR با حداقل مربعات خطای محدود شده
طراحی فیلتر cls وزن دار

طراحی فیلتر آنالوگ IIR

گسسته سازی

بررسی دستورات پیاده سازی فیلتر ها

کوواریانس و همبستگی

بایاس و نرمالیزه کردن

آنالیز طیفی ، پریودوگرام

روش welch ، MTM

واسطه های گرافیکی : wvtool ، wintool ، SPT tool

FDA Tool

معرفی مفاهیم wavelet

تبدیل موجک پیوسته و گسسته

حل چند مثال کاربردی

آموزش matlab 2016 سیمولینک

فصل هشتم: پردازش صوت و تصویر در matlab:

خواندن تصویر در matlab

انواع تبدیلات تصویر
imtool

دستور montage و پخش ویدیو

ذخیره سازی تصاویر
کلاس های ذخیره سازی تصویر

هیستوگرام تصویر

تغییر ابعاد تصویر

دوران و برش تصویر

عملیات ریاضی بر روی تصاویر

imfilter ، اعمال نویز بر روی تصویر و فیلتر کردن تصویر نویزی شده

دست یابی با لبه های تصویر

پردازش روی ناحیه مطلوب

حذف محو شدگی از تصویر

تشخیص دایره در تصویر

پردازش صوت

پخش موسیقی های موجود در matlab

ضبط صدا و پخش آن

بررسی مثال matlab  مربوط به پخش صدا از دو کانال

پخش صدا و نویزی کردن

فصل نهم: شبکه های عصبی

معرفی توابع تصمیم گیری

ایجاد و آموزش شبکه عصبی ساده
شبیه سازی
کار با محیط گرافیکی nntool

طراحی و آموزش شبکه های مختلط در محیط mfile

طراحی و آموزش شبکه در محیط nntool

پروژه بررسی میزان درگیری ذهنی مصرف کننده و اثر بخشی تبلیغات

پروژه بررسی کیفیت بیماران قلبی

پروژه تشخیص اعداد

پروژه تقریب تابع و بررسی چند پروژه موجود در matlab

فصل دهم: آموزش الگوریتم ژنتیک در متلب

آشنایی با مدل های تکاملی یا Evolutionary Algorithms

توضیح کامل تئوری Lamarck

تشریح کامل تئوری Baldwin

آشنایی با الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن

معرفی تابع fitness

انتخاب فرضیه ها

بررسی اپراتور Crossover

توضیح اپراتور mutation

بررسی پدیده crowding

حل کننده GA

شروع به کار در نرم افزار متلب

تابع برازندگی، انتخابگر های ترکیبی

مفهوم غلبه (dominance)

انتخاب بر اساس مفهوم پارتو

مثال ها و پروژه های انجام شده توسط الگوریتم ژنتیک در Matlab

فصل یازدهم: کار با تولباکس های SimMechanics و SimHydraulics

مثال: شبیه سازی مکانیزم چهار میله ای کرنک – راکر

مثال: شبیه سازی مکانیزم لنگ لغزنده دارای رانش هیدرولیکی در محیط سیمولینک متلب

مثال: شبیه سازی حركت دو چرخدنده درگير و محاسبه مقادير زاويه، سرعت و شتاب زاويه اي

فصل دوازدهم: آموزش جامع مبحث کنترل مکانیکی در Matlab

مثال: مدلسازی معادله حرکت یک پاندول

مثال: دستیابی به پاسخ پله و پاسخ ضربه سیستم کنترلی با داشتن تابع تبدیل

مثال: شبیه سازی سیستم جرم- فنر- دمپر و ترسیم نمودارهای پاسخ فرکانسی

مثال: تعیین ثابت زمانی سیستم کنترلی که تابع تبدیل آن مشخص نیست

مثال: شبیه سازی یک مالتی پلکسر 4 به 1 (با دو پایه کنترلی) در محیط سیمولینک متلب

مثال: شبیه سازی مخزن آب و سیستم کنترلی حلقه باز آن

پروژه: کنترل سرعت موتور با پارامترهایی نظیر فشار مانیفولد، زاویه گلوگاه

*** دانلود نمونه آموزشی اول ***
*** دانلود نمونه آموزشی دوم ***
*** دانلود نمونه آموزشی سوم ***
*** دانلود نمونه آموزشی چهارم ***

خرید آموزش MATLAB 2017

سفارش بسته طلایی متلب سیمولینک 2017 با مبلغ 30000 تومان (شامل اصل نرم افزار Matlab 2017 نسخه کامل) :

همچنین برای خرید لینک های دانلود این مجموعه با حجم 6 گیگابایت می توانید روی گزینه زیر کلیک نمایید:

فروشگاه مهندس یار

وضعیت کالا: موجود 

 مشاوره و پشتیبانی: با تماس با بخش فروش شرکت مهندس یار با شماره 66576264 در صورتی که هر سوالی در ارتباط با نحوه سفارش محصولات و سایر خدمات مجموعه داشته باشید در خدمت شما می باشیم. جهت اطلاعات بیشتر به صفحه راهنمای خرید مراجعه فرمایید.

پشتیبانی مهندس یار

 


راهنمای خرید از وب سایت مهندس یار

عضویت در کانال تلگرام مهندس یار

صفحه اینستاگرام مهندس یار مهندسی عمران  آموزش طراحی سایت و برنامه نویسی آموزش تعمیر خودرو و جوشکاری


آموزش تصویری استاتیک و مقاومت مصالح

آموزش تصویری استاتیک و مقاومت مصالح ویرایش سوم

این نرم افزار آموزشی مفاهیم مختلف درس های استاتیک و مقاومت مصالح را به صورت گرافیکی و با استفاده از انیمیشن و تصویر به صورت کاملاً مفهومی آموزش می دهد (100% به زبان فارسی، مالتی مدیا). همچنین با استفاده از ده ها مثال و مساله نمونه حل شده در این مجموعه آموزشی می توانید مهارت های لازم برای حل مسائل این درس های مهم را به دست آورید.

دانلود نمونه درس های آموزشی و مشاهده مشخصات کامل

 

مزیت های تکنولوژی آموزشی مالتی مدیا:

در این روش آموزشی به علت کار در محیط گرافیکی و تصویری، آموزش های ارائه شده برای کاربر کاملاً ملموس است. سرعت یادگیری و ماندگاری مطالب بیشتر بوده و کاربر می تواند در صورت نیاز به دفعات مطالب آموزشی را به سادگی مرور کند. در نتیجه به کارگیری این روش باعث کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت آموزش می گردد.


 

درباره نویسنده

وب سایت مهندس یار به عنوان اولین و تنها مرکز تخصصی اطلاعات فنی مهندسی در کشور روزانه میزبان هزاران دانشجو و مهندس رشته های گوناگون می باشد. برای ادامه این راه نیازمند همکاری و همفکری شما عزیزان می باشیم.
با تشکر
مدیریت گروه نرم افزاری مهندس یار
تلفن مشاوره و ثبت سفارش: 02166576264

ارسال های دیگر | مشاهده وب سایت admin

 

 

 

نظر خود را ارسال کنید

ضروری

ضروری

انتخابی